Podpora digitální výuky

Závěrečná zpráva „ Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020“

Celou částku 24 000,- jsme využili na školení pedagogů v práci s G-suite. Školení proběhlo ve dvou termínech pro celou sborovnu, pro všechny pedagogické pracovníky.

Obsahem školení bylo:

 • Nastavení g-mailů a práce s ním
 • Práce s google kalendářem
 • Práce s google diskem
 • Sdílení dokumentů, fotografií, videí
 • Založení, vedení a práce s učebnou
 • Vytváření, zadávání úkolů, materiálů a testů
 • Videokonference přes google meet
 • Využití jamboardu
 • Sdílení obrazovky
 • Tvorba google dokumentů, tabulek a prezentací
 • Systém hodnocení a bodování v učebnách

Již od začátku školního roku byli žáci a jejich rodiče postupně seznamováni s prací v platformě Google a od 14. října, od začátku distanční výuky jsme ji začali naplno využívat ve všech parametrech. Pomohlo nám to sjednotit výuku tak, aby byla přehlednější pro všechny – žáky, učitele i rodiče. Školení bylo pro nás velice obohacující, vše jsme si okamžitě zkoušeli prakticky a mohli jsme se dotázat na věci, které jsme potřebovali upřesnit, dovysvětlit.

Statutární město Ostrava jsme prezentovali na webových stránkách školy. 

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za rychlou možnost školení pro všechny pedagogické pracovníky. Financování z vlastních zdrojů pro DVPP by bylo mnohem složitější a neměli bychom k dispozici takovou částku. Tím pádem by bylo proškoleno méně pedagogů a museli bychom si informace předávat zprostředkovaně.

V Ostravě 24. 11. 2020                                                         

Mgr. Lenka Holeksová

                                                                                              Ředitelka školy