Muzikofiletika ve škole

Realizace projektu „Muzikofiletika ve škole“

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 40 000,- na realizaci projektu Muzikofiletika ve škole. 

V rámci grantu byly pořízeny hudební nástroje, které budou použity na muzikofiletické aktivity volnočasové i integrované do výuky. Zakoupené hudební nástroje jsou takového typu, aby umožnily prožitek z hudební tvorby i osobám bez hudebního vzdělání a bez ohledu na věk. Jedná se o nástroje, jako jsou bubny djembe, šamanské bubny, pentatonicky laděné xylofony, perkusivní nástroje a zvonkohry. Tyto nástroje podpoří schopnost relaxace, vzájemnou komunikaci mezi dětmi, dětmi – rodiči, dětmi – rodiči – pedagogy. Nástroje budou také využívány v rámci školní výuky, v rámci divadelních a hudebních představení, kterých se účastní děti, rodinní příslušníci a mnohé jsou otevřené i pro veřejnost.

Bohužel vzhledem k současné specifické situaci týkající se Covid-19 a souvisejícími opatřeními a následným uzavřením škol nelze realizovat plánované workshopy pro rodiče a děti.

V okamžiku uvolňování opatření plánujeme začít uskutečňovat workshopy pro jednotlivé třídy. Budou zaměřeny na neverbální komunikaci mezi žáky, kompetenci samostatně tvořit rytmus a hudbu a na nácviky relaxace. Těšíme se, že až to situace umožní, zrealizujeme i plánované workshopy pro smíšené skupiny se zapojením rodičů.

Statutární město Ostrava jsme prezentovali na webových stránkách školy.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za finanční prostředky na nákup muzikofiletických hudebních nástrojů, které jsou v rámci hudební výchovy nadstandardní a neměli bychom na jejich nákup vlastní prostředky.  

Mgr. Ivana Fehérová, Ph.D. (realizátor projektu)

Statutární město Ostrava – Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO v oblasti školství na rok 2020