Hravé povídání v MŠ 2018

Díky projektu Hravé povídání jsme získali možnost zdokonalit komunikační kompetence dětí navštěvujících naši mateřskou školu. Tyto kompetence jsou klíčové nejen během předškolního vzdělávání, ale jsou naprosto nepostradatelné také během povinné školní docházky. Díky tomuto projektu jsme tak získali prostředky na to, abychom vybavili naši knihovničku literaturou týkající se logopedické prevence, informace z těchto knih nabyté teď můžeme zúročovat během každodenní práce s dětmi. Knihovničku jsme vybavili také pracovními sešity a cvičebnicemi, se kterými můžeme s dětmi pracovat skupinově
i individuálně. Nakoupili jsme také množství didaktických pomůcek, hraček a deskových her, k podpoře spontánní řečové produkce, které nyní můžeme pravidelně zařazovat do našeho denního programu. Úspěšně jsme během školního roku 2017/2018 zavedli logopedické chvilky v rámci ranního kruhu a pravidelně jsme tak u našich podporovali v rozvoji jejich komunikačních kompetencí. V letošním školním roce se díky nabytým pomůckám snažíme
o totéž. Vidíme velkou potřebu věnovat se v oblasti rozvoje komunikace a logopedické prevence zejména dětem předškolním a ulehčit jim tak během náročného přestupu na základní školu. Našim snem a dlouhodobým cílem je rozšířit informace o logopedické prevenci a nutnosti rozvoje komunikačních kompetencí hlavně mezi rodiče. Pro rodiče dětí z naší školky jsou připraveny názorné ukázky „logopedické chvilky“, na které se mohou přijít do našeho ranního kruhu podívat, díky kterým tak mohou dostat návod, jak pracovat na rozvoji komunikačních kompetencí se svým dítětem doma.

Projekt celkově hodnotíme jako velice úspěšný, pomohl nám získat ucelenou sbírku materiálů a pracovních prostředků, které jsou nyní nám i našim dětem kdykoli k dispozici. Umožnil nám věnovat se rozvoji komunikace našich dětí podstatně kvalitněji a důkladněji.

Děkujeme městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za finanční podporu.