Projekt Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II. s názvem “ Waldorfská škola – škola šťastných dětí“, ve kterém získala celkovou dotaci ve výši 1 129 000,- Kč. 

Tyto prostředky máme k dispozici na personální šablony v MŠ i ZŠ – školní asistent v MŠ, speciální pedagog v ZŠ, dále se učitelky MŠ postupně zúčastní školení DVPP v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické pregramotnosti a také v polytechnickém vzdělávání, v MŠ proběhnou 3 projektové dny a celkově 6 setkání s rodiči.

Pro žáky ZŠ bude zorganizován Klub komunikace v cizím jazyce, také projektový den, proběhne Doučování pro žáky ZŠ ohrožené školním neúspěchem.

Projekt realizujeme od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.