Kybernetický workshop

„Víte odkud vzal Karel Čapek slovo robot?“ to byla první věta, kterou uvítal žáky 8. a 9. třídy průvodce exkurzí v oddělení kybernetiky na elektrotechnické fakultě VŠB-TU. Žáci byli provedeni minulostí robotů, aktivně zkonfrontovali své povědomí o tom, co roboti pro lidstvo znamenali a znamenají, a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna v používání robotů. S velkým zaujetím poskládali ve dvojicích svého prvního … Přečíst více…

Poznej tajemství vědy

Od března 2014 se Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava spolu s několika dalšími základními a středními školami v Ostravě zapojila do projektu zaměřeného na popularizaci vědy: Projekt Poznej tajemství vědy, reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019. Žáci a vyučující vybraných základních škol zde budou mít unikátní příležitost osobně a prakticky se seznámit se zajímavými výzkumnými úkoly, na který v současnosti pracují … Přečíst více…

Závěrečná zpráva z grantu Etická výchova Více zde:

Ve školním roce 2013/2014 došlo k realizaci výše uvedeného projektu, jehož cílem bylo: motivovat pedagogy k hlubšímu zájmu o etickou výchovu konzultovat zařazení popř. doplnění Školního vzdělávacího programu o další témata etické výchovy vytvoření popř. zakoupení metodických materiálů vhodných k naplňování programu etické výchovy. K realizaci tohoto projektu, který byl vyhlášen ke dni 22. března 2013 pod č.j. MŠMT-3204/2013-210, byla … Přečíst více…

Závěrečná zpráva projektu schválena

Vážená paní ředitelko,      dovoluji si Vám oznámit, že Vaše závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem „Waldorfská škola„, reg. č.  CZ.1.07/1.4.00/21.1261, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena dne 2. prosince 2013. Děkuji za spolupráci v rámci celého projektu „EU peníze školám„. S přáním hezkého dne, Ing. Miroslava Smrčková  Finanční manažerka OP 1.4Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy … Přečíst více…

Projekt EU – Peníze školám

Od 1. dubna 2011 se realizuje na naší škole projekt Evropské unie Peníze školám – Waldorfská škola. Cílem projektu je rozvoj cizích jazyků, ICT a přírodních věd, a to s aktivním využitím nejmodernější dostupné informační a komunikační technologie. Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky v oblasti cizích jazyků, ICT a přírodních věd, tak vytvářením inovovaných materiálů ve všech zvolených oblastech. Jako … Přečíst více…

Změna harmonogramu projektu „Modernizace výuky“

Z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo došlo k posunu termínů v harmonogramu projektu Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd Aktualizovaný harmonogram: výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011 fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011 ukončení projektu – 12/2011

Harmonogram projektu „Modernizace výuky“

Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720Počet modernizovaných učeben: 31Výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 9,1 mil. KčRozpočet na projekt: 11,1 mil. KčPlánovaný harmonogram: výběrové řízení na dodavatele – od 6/2010 do 10/2010 fyzická realizace projektu – od 11/2010 do 1/2011 ukončení projektu – 3/2011 Popis … Přečíst více…