Ozdravné pobyty ve Vernířovicích

Březen byl u nás na škole ve znamení školy v přírodě! Těšili jsme se všichni do malé vísky Vernířovice v krásném i drsném prostředí Jeseníků. Na stejném místě se vystřídaly děti prvního i druhého stupně. Od 6. do 16 března si předjaří užívalo 60 žáků 2. až 5. třídy, kteří pak předali štafetu 35 žákům 6.-8.třídy.  O tom, že si děti pobyt v Jeseníkách opravdu užily svědčí i fotografie, které najdete na těchto odkazech: Vernířovice 2. stupeň_/16.3._-_26.3.2016/ a Švp_Vernířovice 1. stupeň.

Kromě vycházek do přírody  a enviromentálního programu se žáci věnovali také tradičním svátků spojeným s příchodem jara. Menší děti vynášely Mořeny, které si předtím s nadšením vyrobily. Velké i malé vládkyně zimy ze slámy a dříví nakonec zapálily a poslaly je po proudu říčky Merty pryč společně se zimním časem. Větší děti se zase učily plést pomlázky z vlastnoručně nařezaných vrbových proutků.

Ozdravný pobyt byl realizován v rámci projektu „Do přírody za zdravím I“. Tento projekt je vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP a spolufinancování městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz“.