Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče

Škola získala pro školní rok 2016/2017 a první čtvrtletí šk. roku 2017/2018 od statutárního města Ostravy účelový neinvestiční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče“.

Projekt jsme zahájili Svatojánskou slavností na našem dvorku a hřišti. Tato slavnost probíhá každý rok, její součástí je zpěv svatojánských písní, svatojánské tance, děti i rodiče si míchají léčivé bylinné lektvary, vaří se čaj z devatera bylin, probíhají drobné dílničky – vyrábí se věnečky z bylinek, voňavé bylinkové pytlíčky a letos jsme díky projektu mohli malovat nádherné sklenice pro pití čajů a lektvarů, které nám zůstaly ve školní družině. Žáci i rodiče je využívají celoročně při různých akcích a děti každé odpoledne při dodržování pitného režimu. V září jsme pokračovali naší prezentací na „Sousedské slavnosti“ v Husově sadu, kde jsme nabízeli lidem dílničku na tepání z mědi a pletení látkových věnečků. Zastavilo se mnoho kolemjdoucích a s radostí si vyráběli měděná znamení zvěrokruhu. Všichni byli nadšeni, jelikož se k takové práci dostali poprvé. Následoval řemeslný týden a žáci 9. třídy po celý týden tepali z mědi misky, znamení zvěrokruhu a šperky, které budou k dostání na našem Vánočním jarmarku a adventních dílnách. Během měsíce října proběhla odpolední dílna malování na hedvábí, o kterou byl obrovský zájem z řad žáků i rodičů. Veškeré výrobky nám zůstali na výzdobu školy. Pro velký zájem proběhne ještě druhé kolo malování na hedvábí v rámci adventních dílen v sobotu 2. prosince. Malování akvarelem probíhá průběžně v družině, naše vychovatelky nabízejí toto malování i rodičům, když přichází do družiny vyzvednout své dítě. Mnoho z nich si již tuto techniku také vyzkoušelo. Statutární město Ostrava bylo prezentováno na našich webových stránkách, na všech letácích a pozvánkách k jednotlivým akcím, na úřední desce školy. Děkujeme za podporu a možnost lépe přiblížit rodičům i veřejnosti výtvarné a kreativní činnosti, kterým se věnují jejich děti ve škole.