Olympijské hry waldorfských škol a školní orchestr

Neinvestiční příspěvek MOaP pro rok 2016/ 2017

Škola získala pro školní rok 2016/ 2017 od městského obvodu Moravská Ostrava účelové

neinvestiční příspěvky ve výši 26 000 Kč na tyto aktivity:

Olympijské hry waldorfských škol – částka 6 000 Kč na dopravu vlakem do Semil, reprezentace školy i města.

Školní hudební těleso – částka 20 000 Kč na obnovení kapely, která ve škole působila, na zakoupení nástrojů, které souboru chyběly.

V pátek 19. 5. ve 14 hodin byly v Semilech slavnostně zahájeny olympijské hry, kterých se  letos zúčastnily 5. třídy ze 14 waldorfských škol v ČR. Sešlo se zde přes 250 dětí a skoro stovka dospělých, kteří vytvořili společně neopakovatelnou atmosféru  řeckých sportovních her.

    Po zapálení olympijského ohně, společně zazpívané hymně, slavnostním slibu i průpovědi následovalo rozdělení dětí do  polis – řeckých městských států, smíšených družstev. Po celé dva dny měly děti přiděleného svého prétora – některého z třídních učitelů. Brzy začala vznikat nová pouta a kamarádství. Děti se navzájem podporovaly a fandily si.

   V pátek odpoledne prošly v městském parku Ostrov u řeky Jizery za krásného počasí Odysseovou cestou – různými úkoly obratnosti, síly, důvtipu i mluveného slova, které souvisely s Homérovým příběhem. Večer  se děti  z jednotlivých škol prezentovaly svým divadelním představením. Na krásné antické scéně se odehrávaly před zraky plného sálu  příběhy hrdiny Odyssea a jeho druhů. Přestože celé defilé trvalo skoro tři hodiny, všichni vydrželi až do konce a nešetřili potleskem.

   Samotné sportovní klání vypuklo v sobotu na městském stadionu, bohužel za horšího chladného počasí, avšak se stejným nadšením a vůlí být co nejlepší. Děti si vyzkoušely klasické disciplíny- sprint, půlmaratón 800m, skok do dálky a do výšky, hod břemenem i kriketovým míčkem, zápas a řečnictví.  Každé družstvo bylo v závěru odměněno za svou nejúspěšnější disciplínu. Děti si hrdě nesly své medaile i diplomy.

   Ostravská třída si měla možnost prožít v Semilech ještě jeden den navíc, ten jsme strávili prohlídkou krásného okolí i centra  města  a  návštěvou zdejšího muzea se zajímavými expozicemi. Ubytování  ve zdejší waldorfské škole bylo skromné, ale dobrodružné. Organizátoři se o nás výborně starali, a tak ani žaludky netrpěly hladem.

Po slavnostním ukončení her jsme se vraceli v sobotu večer vlakem zpět do Ostravy unaveni, ale plni zážitků