Čtrnáctidenní ozdravný pobyt

Škola získala pro školní rok 2016/2017 od SMO účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 456 000 Kč. Rádi jsme jej využili a celkem 76 žáků 3. až 8. třídy a 9 pedagogů vyjelo do oblasti Bílých Karpat do Valašských Klobouk do horského hotelu Jelenovská v měsíci březnu. Celý pobyt byl skvělý, jelikož jsme měli k dispozici denně bazén, každý den jsme vycházeli do blízkého i vzdálenějšího okolí, které je celé zalesněné, navštívili jsme místní rozhlednu, stáj Lipina, kde se žáci setkali s domácími zvířaty a svezli se na koních. Jeden den jsme také vyjeli autobusem do zoologické zahrady Zlín. Přestože 14 dní je dlouhá doba a mnohým se již stýskalo, načerpali jsme hodně pozitivní energie a zdravého vzduchu do plic.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava a Fondu pro děti ohrožené znečištěným ovzduším za tuto skvělou možnost.