Vzdělávání četbou a hrou

Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava, příspěvkové organizaci, byl Statutárním městem Ostrava přidělen příspěvek ve výši 40 000 Kč na realizaci projektu Vzdělávání četbou a hrou. Žádost byla školou předložena v podobě, která počítala se silnější finanční podporou města,podařilo se nám získat jen necelou třetinu navrhované částky.Naší snahou však bylo i přesto projekt realizovat co nejlépe za stanovených podmínek a doufáme, že se to podařilo. Schválený příspěvek jsme použili tak, jak bylo stanoveno, … Přečíst více…

Pohybem proti digitalizaci volného času, aneb jak se skáče guma

Zhodnocení projektu Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p. o. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na realizaci projektu pohybem proti digitalizaci volného času aneb jak se skáče guma. V rámci tohoto grantu byly pořízeny nástroje, které byly použito při aktivitách spojených s projektem a je jej možno integrovat i do výuky TV. Jedná se o … Přečíst více…

Jen si chvíli zašít

Vyhodnocení projektu Dva overlockové stroje Pfaff Hobbylock 2.0 s příslušenstvím byly hned využity.Začali na nich pracovat žáci osmé i deváté třídy, kteří na nich po bezpečnostním poučení a praktickém předvedení byli schopni samostatně pracovat. Zatím na nich pokračovali v šití tašek, obšívání jednotlivých dílů vyrobených látkových zvířátek a v šití zástěr do kuchyně. Dále už si je mimo výuku krom … Přečíst více…

Pohyb s radostí

Zhodnocení projektu V září a v říjnu měla naše školka opět možnost navštívit Dětský ranč Hlučín. Je to naše tradičně oblíbené místo, kde můžeme volně a smysluplně naplnit volný čas. Je zde možnost pro vzájemná setkávání a poznávání druhých dětí, které si často hrají na velikém venkovním hřišti. Děti zde mohou navazovat nová přátelství a to nejen s dětmi, ale i se zvířátky. Ranč je vhodný pro všechny děti bez rozdílu.  … Přečíst více…

Environmentální programy se zvířátky

Prostřednictvím tohoto projektu jsem dětem chtěla přiblížit, jak žijí některá zvířata vyskytující se v našem prostředí. Přesněji lišku, vlka a dravce. Projekt měl probíhat již od jara roku 2021, bohužel kvůli epidemické situaci to nebylo možné, a tak mohla proběhnout v červnu alespoň beseda s liškou. Děti si lišku mohly pohladit, dozvěděli se o tom, co jí, jaká si buduje obydlí, zdali je … Přečíst více…

Ateliér Malí mistři

Hodnocení projektu Ateliér Malí mistři je výtvarný projekt zaměřený na tvoření a setkávání. Tvořili jsme s dětmi i dospělými krásné obrazy na plátna akrylovými barvami dle vlastních představ i podle předloh slavných malířů 20. století. Bohužel epidemiologická situace nám nedovolila dodržet původně plánovaný termín leden – červen 2021. Museli jsme hledat termíny pro setkávání až na podzim. Proběhla tři setkání v říjnu a listopadu … Přečíst více…

Budu řemeslníkem

Závěrečná zpráva projektu  Bohužel většinu školního roku byli žáci na distanční výuce, ale jakmile byly umožněny individuální konzultace, docházeli žáci 2. stupně na pracovní výchovu a v dílnách pracovali na výrobě, mečů, štítů, mechanických hraček apod. Pořídili jsme keramickou pec, na kterou jsme přispěli z našich prostředků 15 000,- Kč. Ihned proběhla také instruktáž všech pedagogických pracovníků včetně MŠ i ŠD v práci s keramickou pecí, aby mohla … Přečíst více…

Kdo si hraje, nezlobí. Kdo hraje na drumben, mění svůj život.

Závěrečná zpráva městského grantu Projekt se konal v průběhu měsíce května a června roku 2021. Bohužel nemohl být naplněn zcela z důvodu epidemiologické situace spojené s Covid-19.  V rámci projektu bylo zaplaceno 10 lekcí na drumbeny s odborným lektorem, zakoupeny drumbeny pro mateřskou školu, digitální piano na podporu rozvíjení hudebních dovedností spojených s drumbeny, barvy, štětce a šablony na namalování drumbenů. V rámci lekcí se děti seznámily … Přečíst více…

Škola pro život

Projekt Šablony III. Zapojili jsme se do projektu šablony III. A realizujeme jej od 1. září 2021. Předpokládané ukončení 30. 6. 2023. V rámci projektu zajišťujeme personální podporu v MŠ školní asistent, který pomáhá sociální integraci dětí, budeme realizovat 3 projektové dny ve školce, ve škole 2 bloky doučování, 2 projektové dny, 1 projektový den mimo školu a také budeme financovat … Přečíst více…

Doučování žáků

Projekt SMO Naše škola se aktivně zapojila do projektu doučování žáků znevýhodněných distanční výukou financovaného SMO. Doučování probíhalo v měsících září a říjnu 2021, bylo zapojeno 11 žáků ze tří tříd. Doučování se zaměřovalo především na matematiku, český jazyk a cizí jazyky, ale také na naukové předměty. Probíhalo jak individuální, tak skupinovou formou. Jsme rádi za takto obdržené finanční prostředky a … Přečíst více…