Budu řemeslníkem

Závěrečná zpráva projektu  Bohužel většinu školního roku byli žáci na distanční výuce, ale jakmile byly umožněny individuální konzultace, docházeli žáci 2. stupně na pracovní výchovu a v dílnách pracovali na výrobě, mečů, štítů, mechanických hraček apod. Pořídili jsme keramickou pec, na kterou jsme přispěli z našich prostředků 15 000,- Kč. Ihned proběhla také instruktáž všech pedagogických pracovníků včetně MŠ i ŠD v práci s keramickou pecí, aby mohla … Přečíst více…

Kdo si hraje, nezlobí. Kdo hraje na drumben, mění svůj život.

Závěrečná zpráva městského grantu Projekt se konal v průběhu měsíce května a června roku 2021. Bohužel nemohl být naplněn zcela z důvodu epidemiologické situace spojené s Covid-19.  V rámci projektu bylo zaplaceno 10 lekcí na drumbeny s odborným lektorem, zakoupeny drumbeny pro mateřskou školu, digitální piano na podporu rozvíjení hudebních dovedností spojených s drumbeny, barvy, štětce a šablony na namalování drumbenů. V rámci lekcí se děti seznámily … Přečíst více…

Škola pro život

Projekt Šablony III. Zapojili jsme se do projektu šablony III. A realizujeme jej od 1. září 2021. Předpokládané ukončení 30. 6. 2023. V rámci projektu zajišťujeme personální podporu v MŠ školní asistent, který pomáhá sociální integraci dětí, budeme realizovat 3 projektové dny ve školce, ve škole 2 bloky doučování, 2 projektové dny, 1 projektový den mimo školu a také budeme financovat … Přečíst více…

Doučování žáků

Projekt SMO Naše škola se aktivně zapojila do projektu doučování žáků znevýhodněných distanční výukou financovaného SMO. Doučování probíhalo v měsících září a říjnu 2021, bylo zapojeno 11 žáků ze tří tříd. Doučování se zaměřovalo především na matematiku, český jazyk a cizí jazyky, ale také na naukové předměty. Probíhalo jak individuální, tak skupinovou formou. Jsme rádi za takto obdržené finanční prostředky a … Přečíst více…

Budu řemeslníkem

Finanční vyrovnání k projektu Bohužel většinu školního roku byli žáci na distanční výuce, ale jakmile byly umožněny individuální konzultace, docházeli žáci 2. stupně na pracovní výchovu a v dílnách pracovali na výrobě, mečů, štítů, mechanických hraček apod. Pořídili jsme keramickou pec, na kterou jsme přispěli z našich prostředků 15 000,- Kč. Ihned proběhla také instruktáž všech pedagogických pracovníků včetně MŠ i ŠD v práci … Přečíst více…

Cesta za poznáním hmyzí říše

Projekt podpořený městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz V týdnu od 7. 6. 2021 se v naší mateřské škole uskutečnil krásný environmentální projekt o motýlech. Společně s dětmi jsme poznávali úžasný svět metamorfózy. Děti se naučily poznávat základní druhy motýlů v ČR, ale i některé tropické druhy, které patří mezi největší na světě. Děti už ví, že se dělí na noční a denní, kde  bydlí, … Přečíst více…

Vyvýšený záhon a vermikompost

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala v roce 2020 z rozpočtu statutárního města Ostravy finanční příspěvek ve výši 10 000,- na realizaci projektu Vyvýšené záhony a vermikompost.  Projekt byl realizován se 3. a dokončen  se  4. třídou, od jara do podzimu 2020 v době prezenční výuky. Na stavbu vermikompostéru jsme použili prázdné kyblíky od Primalexu, které děti pomalovaly, provrtaly a … Přečíst více…

Muzikofiletika ve škole

Realizace projektu „Muzikofiletika ve škole“ Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 40 000,- na realizaci projektu Muzikofiletika ve škole.  V rámci grantu byly pořízeny hudební nástroje, které budou použity na muzikofiletické aktivity volnočasové i integrované do výuky. Zakoupené hudební nástroje jsou takového typu, aby umožnily prožitek z hudební tvorby i osobám bez hudebního … Přečíst více…

Podpora digitální výuky

Závěrečná zpráva „ Poskytnutí peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostravy na podporu digitální výuky na rok 2020“ Celou částku 24 000,- jsme využili na školení pedagogů v práci s G-suite. Školení proběhlo ve dvou termínech pro celou sborovnu, pro všechny pedagogické pracovníky. Obsahem školení bylo: Již od začátku školního roku byli žáci a jejich rodiče postupně seznamováni s prací v platformě Google a od 14. … Přečíst více…

STAVBA DOMU

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 30 000,- na realizaci projektu Komunitní stavba domu.  Komunitní stavba domečku a pece na školní zahradě, proběhla v září ve školním roce 2019/2020. Stavby domečku se zúčastnila 4. třída Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava v rámci výuky epochy „Stavba domu“. Žáci aktivně spolupracovali s vedoucím stavby, samostatně i … Přečíst více…