Projekt „Tradiční řemesla“

Významnou část výuky v naší škole zaujímají rukodělné a kreativní činnosti jako alternativa ke klasické školní práci běžnými učebními metodami. V průběhu roku jsme realizovali několik „Dnů tvoření“ zaměřených na nástup nového ročního období – jaro, léto, podzim a zimu. Proběhl tradiční „Řemeslný týden“ pro 9. třídu, uskutečnilo se několik tvořivých workshopů. Žáci plstili za mokra i sucha podzimní plody i listy, … Přečíst více…

Ozdravný pobyt v Holčovicích

Ve dnech 17.4.-30.4.2018 se 50 žáků naší školy a 6 pedagogů účastnilo Školy v přírodě. Byli jsme ubytování v hotelu Zlatá Opavice v Holčovicích ve 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Ubytování bylo velmi luxusní, komfortní a splňovalo veškeré naše nároky. Zástupci cestovní kanceláře se nám velmi intenzivně a přátelsky věnovali, zajistili veškeré potřebné náležitosti ke konání pobytu a informovali se o jeho … Přečíst více…

Projekt „Waldorfská škola“ v MŠ a ZŠ

Projekt „ Waldorfská škola“  je spolufinancován Evropskou unií. V rámci tohoto programu se seznamují naši pedagogové MŠ se specifiky práce s dvouletými dětmi v rámci DVPP, v MŠ po celý školní rok 2017 /2018 působí školní asistent. Pedagogové ZŠ se vzdělávají v rámci DVPP v práci se žáky v matematické a čtenářské gramotnosti, pro žáky bude otevřen čtenářský klub, klub zábavné logiky a doučování. Ve školním roce … Přečíst více…

Olympijské hry waldorfských škol a školní orchestr

Neinvestiční příspěvek MOaP pro rok 2016/ 2017 Škola získala pro školní rok 2016/ 2017 od městského obvodu Moravská Ostrava účelové neinvestiční příspěvky ve výši 26 000 Kč na tyto aktivity: Olympijské hry waldorfských škol – částka 6 000 Kč na dopravu vlakem do Semil, reprezentace školy i města. Školní hudební těleso – částka 20 000 Kč na obnovení kapely, která ve škole … Přečíst více…

Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče

Škola získala pro školní rok 2016/2017 a první čtvrtletí šk. roku 2017/2018 od statutárního města Ostravy účelový neinvestiční příspěvek ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu „Kreativní odpoledne pro žáky a rodiče“. Projekt jsme zahájili Svatojánskou slavností na našem dvorku a hřišti. Tato slavnost probíhá každý rok, její součástí je zpěv svatojánských písní, svatojánské tance, děti i rodiče si … Přečíst více…

Čtrnáctidenní ozdravný pobyt

Škola získala pro školní rok 2016/2017 od SMO účelový neinvestiční příspěvek na ozdravný pobyt z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší ve výši 456 000 Kč. Rádi jsme jej využili a celkem 76 žáků 3. až 8. třídy a 9 pedagogů vyjelo do oblasti Bílých Karpat do Valašských Klobouk do horského hotelu Jelenovská v měsíci březnu. Celý pobyt byl skvělý, jelikož … Přečíst více…

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava

Naše škola je zapojena v projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212 Více informací o projektu naleznete na webových stránkách https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/vzdelavani/ Projekt je spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání), státního rozpočtu České republiky a spolufinancován z rozpočtu statutárního města Ostravy. 

Ozdravné pobyty ve Vernířovicích

Březen byl u nás na škole ve znamení školy v přírodě! Těšili jsme se všichni do malé vísky Vernířovice v krásném i drsném prostředí Jeseníků. Na stejném místě se vystřídaly děti prvního i druhého stupně. Od 6. do 16 března si předjaří užívalo 60 žáků 2. až 5. třídy, kteří pak předali štafetu 35 žákům 6.-8.třídy.  O tom, že si děti pobyt … Přečíst více…

Kybernetický workshop

„Víte odkud vzal Karel Čapek slovo robot?“ to byla první věta, kterou uvítal žáky 8. a 9. třídy průvodce exkurzí v oddělení kybernetiky na elektrotechnické fakultě VŠB-TU. Žáci byli provedeni minulostí robotů, aktivně zkonfrontovali své povědomí o tom, co roboti pro lidstvo znamenali a znamenají, a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna v používání robotů. S velkým zaujetím poskládali ve dvojicích svého prvního … Přečíst více…