Školní žwásty

V průběhu tohoto školního roku byl na naší škole opět vydáván školní časopis (občasník). Jeho vydávání bylo plně v režii redakční rady složené se žáků 7. třídy, přispívat do časopisu mohli všichni žáci školy prostřednictvím emailové adresy: skolni.zwasty@zswaldorfostrava.cz. Žáci všech tříd vždy z netrpělivostí očekávali vydání nového čísla časopisu. Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Ostravy, které … Přečíst více…

Doučování z Národního plánu obnovy

V roce 2023 jsme díky finanční podpoře 57 600,- Kč mohli doučovat celkem 46 žáků naší školy napříč všemi třídami, ať už ve skupinovém nebo individuálním doučování. Doučování se týkalo převážně českého jazyka a matematiky a cizího jazyka. Doučovalo 8 našich učitelů a asistentů pedagoga. Využili jsme všechny poskytnuté finanční prostředky.

Ozdravný pobyt žáků waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava

Po dvou letech jsme konečně mohli vyjet na čtrnáctidenní školu v přírodě. Díky poskytnutí účelového neinvestičního prostředku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší jsme vyrazili se žáky 3. – 9. třídy do školy v přírodě do Horského hotelu Jelenovská ve Valašských Kloboukách v termínu od 28. 3. do 10. 4. 2022. Pro žáky i učitele byl pobyt osvěžující, mohli společně prožívat aktivity, které … Přečíst více…

Rozvoj čtenářské gramotnosti – beseda v 1. třídě

Dne 31.1.2022 se společně v rámci podpory rozvoje čtenářské gramotnosti v projektu MAP ORP Ostrava II, se  účastnila první třída setkání  s autorkou dětských knih paní Lenkou Rožnovskou.Děti společně s autorkou knihy, plnili drobné úkoly a vyrobili si pejska z origami.  Setkání bylo  zajímavé, děti zaujal úryvek z knihy Já štěně, které jim autorka přečetla.

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Jsme zapojeni do programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy. Na základě tohoto programu 8 našich učitelů a asistentů pedagoga vedou individuální nebo skupinové doučování především z matematiky, českého jazyka, případně epochových předmětů téměř ve všech třídách dle potřeb žáků, zejména k dorovnání rozdílu, který vznikl distanční výukou. 

Vzdělávání četbou a hrou

Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava, příspěvkové organizaci, byl Statutárním městem Ostrava přidělen příspěvek ve výši 40 000 Kč na realizaci projektu Vzdělávání četbou a hrou. Žádost byla školou předložena v podobě, která počítala se silnější finanční podporou města,podařilo se nám získat jen necelou třetinu navrhované částky.Naší snahou však bylo i přesto projekt realizovat co nejlépe za stanovených podmínek a doufáme, že se to podařilo. Schválený příspěvek jsme použili tak, jak bylo stanoveno, … Přečíst více…

Pohybem proti digitalizaci volného času, aneb jak se skáče guma

Zhodnocení projektu Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p. o. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na realizaci projektu pohybem proti digitalizaci volného času aneb jak se skáče guma. V rámci tohoto grantu byly pořízeny nástroje, které byly použito při aktivitách spojených s projektem a je jej možno integrovat i do výuky TV. Jedná se o … Přečíst více…

Jen si chvíli zašít

Vyhodnocení projektu Dva overlockové stroje Pfaff Hobbylock 2.0 s příslušenstvím byly hned využity.Začali na nich pracovat žáci osmé i deváté třídy, kteří na nich po bezpečnostním poučení a praktickém předvedení byli schopni samostatně pracovat. Zatím na nich pokračovali v šití tašek, obšívání jednotlivých dílů vyrobených látkových zvířátek a v šití zástěr do kuchyně. Dále už si je mimo výuku krom … Přečíst více…

Pohyb s radostí

Zhodnocení projektu V září a v říjnu měla naše školka opět možnost navštívit Dětský ranč Hlučín. Je to naše tradičně oblíbené místo, kde můžeme volně a smysluplně naplnit volný čas. Je zde možnost pro vzájemná setkávání a poznávání druhých dětí, které si často hrají na velikém venkovním hřišti. Děti zde mohou navazovat nová přátelství a to nejen s dětmi, ale i se zvířátky. Ranč je vhodný pro všechny děti bez rozdílu.  … Přečíst více…