Ozdravný pobyt žáků waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava

Po dvou letech jsme konečně mohli vyjet na čtrnáctidenní školu v přírodě. Díky poskytnutí účelového neinvestičního prostředku z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší jsme vyrazili se žáky 3. – 9. třídy do školy v přírodě do Horského hotelu Jelenovská ve Valašských Kloboukách v termínu od 28. 3. do 10. 4. 2022. Pro žáky i učitele byl pobyt osvěžující, mohli společně prožívat aktivity, které není možné provádět ve škole. Kromě dopolední výuky, pořádali výlety do okolí, navštívili nedaleký hrad, rozhlednu i ZOO Lešná. Věnovali se tvořivé činnosti – pletli, háčkovali, vyráběli boty, štíty. Provozovali hudbu nejen na flétny, ale i na drumbeny, některé třídy nacvičovali divadlo. Mohli využívat vnitřní bazén, těšili se z výborného jídla. Hlavně si užívali čerstvého horského vzduchu.

Za finanční podporu moc děkujeme, bez ní by nemohlo vyjet takové množství žáků. Byli jsme podpořeni finanční částkou 720 000,- Kč.