Školní žwásty

V průběhu tohoto školního roku byl na naší škole opět vydáván školní časopis (občasník). Jeho vydávání bylo plně v režii redakční rady složené se žáků 7. třídy, přispívat do časopisu mohli všichni žáci školy prostřednictvím emailové adresy: skolni.zwasty@zswaldorfostrava.cz. Žáci všech tříd vždy z netrpělivostí očekávali vydání nového čísla časopisu. Tento projekt se uskutečnil za finanční podpory statutárního města Ostravy, které nám
poskytuje prostředky prostřednictvím neinvestičního účelového příspěvku na podporu žákovských parlamentů. Věříme, že v tomto školní časopis budeme vydávat také v příštím školním roce.