Pohybem proti digitalizaci volného času, aneb jak se skáče guma

Zhodnocení projektu

Waldorfská základní škola a mateřská škola Ostrava, p. o. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 10 000,- Kč na realizaci projektu pohybem proti digitalizaci volného času aneb jak se skáče guma.

V rámci tohoto grantu byly pořízeny nástroje, které byly použito při aktivitách spojených s projektem a je jej možno integrovat i do výuky TV. Jedná se o náčiní pro hru kriket, pálky, rukavice, branky a míčky. Zakoupené náčiní je vhodné hlavně pro věkové kategorie okolo 9-13 let, avšak jde využít i staršími dětmi či dospělými. K tomuto nářadí byla taktéž pořízena sportovní taška na jeho přenos a snadnější manipulaci. Hlavní náplní projektu však bylo rozpohybovat děti a dostat je od počítačových monitorů, mobilních displejů apod. Vzhledem k situaci kolem COVID – 19 se převážná část aktivit odehrávala na konci školního roku 2020/2021 a na začátku šk. Roku 2021/2022.

V momentu uvolnění hygienických opatření jsme začali s dětmi venku pořádat aktivity podporující týmového ducha, fair play a zdravý vztah k pohybu. Mezi tyto počítám skákání „gumy“, panáka, slepou bábu, přehazovaná či klasická vybíjená. Ve školním roce 2021/2022 jsme pořídili náčiní na kriket a začali jsme jej děti učit. Kriketová pravidla se zdála býti lehkými, avšak realizace odpalu míčku, a hlavně správný nadhoz byl tvrdým oříškem pro některé účastníky. Oproti tomu hry, ke kterým je potřeba málo nebo žádné pomůcky byly mezi dětmi velkým tahákem.

Mgr. Jiří Čech