Vzdělávání četbou a hrou

Waldorfské základní škole a mateřské škole Ostrava, příspěvkové organizaci, byl Statutárním městem Ostrava přidělen příspěvek ve výši 40 000 Kč na realizaci projektu Vzdělávání četbou a hrou. Žádost byla školou předložena v podobě, která počítala se silnější finanční podporou města,podařilo se nám získat jen necelou třetinu navrhované částky.Naší snahou však bylo i přesto projekt realizovat co nejlépe za stanovených podmínek a doufáme, že se to podařilo.

Schválený příspěvek jsme použili tak, jak bylo stanoveno, pořídili jsme především moderní deskové hry a děti se tak každý týden seznamovaly s novými typy her.  Hraní her je v družině velmi populární, a to u všech žáků od první třídy výše. Nakoupili jsme knihy a časopisy, knihovna však stále není vybavena tak, jak by bylo zapotřebí. Hry, časopisy i knihy si mohou žáci školy půjčovat domů. Knihy, které byly zakoupeny ve více kusech, jsou k dispozici pro výuku ke společnému čtení žáků ve třídách.  

Významně jsme podpořili žáky ve vzdělávání četbou a hrou, jak bylo zamýšleno. Chtěli jsme vzbudit zájem o četbu a rozvinout hravost, umožňující přirozené učení. Projekt realizovala školní družina, žáci tak mohou využívat benefityprojektu i nadále, hry i knihy jsou běžnou součástí každodenních odpoledních aktivit dětí, společných i samostatných. Město tak podpořilo žáky na mnoho let.  

V rámci projektu jsme navázali spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, která pro žáky naší školy uspořádala na své půdě přednášku o vývoji písma. Tato zájmová a vzdělávací aktivita byla finančně podpořena takéW-spolkem rodičů naší školy. Pro děti třetí třídy to byl neskutečný zážitek.

Projekt tak podpořil všechny žáky Waldorfské základní školy,a to nejen za jeho trvání, podporovat ve vzdělávání bude žáky i nadále. Daří se nám tvořit zdravé společenství, rozvíjet sociální kompetence, učit děti zvládat životní situace. Cíle projektu bylo dosaženo. 

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za poskytnutí příspěvku na tento projekt.

Mgr. Eva Tejkalová (realizátor projektu