STAVBA DOMU

Waldorfská základní a mateřská škola Ostrava, přísp. org. získala z rozpočtu SMO finanční příspěvek ve výši 30 000,- na realizaci projektu Komunitní stavba domu. 

Komunitní stavba domečku a pece na školní zahradě, proběhla v září ve školním roce 2019/2020. Stavby domečku se zúčastnila 4. třída Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava v rámci výuky epochy „Stavba domu“.

Žáci aktivně spolupracovali s vedoucím stavby, samostatně i ve skupinkách manuálně pracovali, domlouvali si postupy práce, řešili zadané úkoly a zvládli navrhovat kroky práce. Podle pokynů sami zvládli postavit základy pro 3 pece a poté připravili materiál z vody, hlíny, písku a slámy na obdělávání pece. 

Při stavbě domečku si děti vyzkoušeli mnoho druhů manuální práce, jako třídění desek, šmirglování, zabíjení hřebíků pro vytvoření dřevěné konstrukce domu, připravili materiál na dřevěnou konstrukci a to vodu, organickou hlínu a slámu. Při těchto aktivitách si děti zvládli přidělit role prací, naučili se větší kooperaci a pomáhali si navzájem. Po stavbě dřevěné konstrukce, žáci nanášeli materiál a zručně nanášeli hlínu na konstrukci tak, aby byl domeček bezpečně a hezky krytý. Takto vznikla zeď domečku s přístřeškem pro pece. 

Pece jsme již využili při zkušebním provozu a to na upečení topinek. Děti si v této činnosti velmi libovali, protože ví, že co si upečou, to si také sní. V peci se dá péct téměř vše, co do pece patří, s trochou trpělivosti a velkém rozfoukávání, se podaří upéct spousta dobrot. Pece budou využity pro třetí ročníky v rámci epochy „Ze zrna chléb“. Ale také pro všechny žáky, kteří si budou chtít něco upéct. Pece se budou využívat také při slavnostech školy, například Jánská slavnost. 

Domeček je na školní zahradě, takže jej může navštívit žák jakéhokoliv ročníku. Primárně je domeček postaven pro žáky prvního stupně. Do domečku se vleze až 6 dětí. Je to místo, kde mohou při venkovních aktivitách trávit svůj čas, hrát si, družit se s ostatními dětmi a rozvíjet svou fantazii.  Žáci 4. třídy jsou pyšní na svou práci a fakt, že svým přičiněním postavili domeček pro všechny. 

Žáci získali informace a zkušenosti, které jen tak nezažijí. Postavili místo, kde si mohou hrát, rozvíjet svou fantazii, spolupracovat, komunikovat a prožívat hezké chvíle. 

Mgr. Barbora Békešová (realizátor projektu)

Statutární město Ostrava – Program na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu SMO.