Podzimní rovnodennost

Ve středu 23. září ve třetí třídě oslavili Podzimní rovnodennost. Svátek, který byl pro naše předky spojen s poděkováním za zdařilou sklizeň a bohatou úrodu a byl také spojen s přípravou na příchod podzimního období.Společně si třeťáci s paní učitelkou zazpívali podzimní písně a v doprovodu průpovědí poděkovali za obživu a hojnou úrodu matičce Zemi.