Masopustní koblížky

Tento týden většina tříd smažila masopustní koblížky. A byly moc dobré! 🙂

Mikuláš v mateřské škole

V pátek 3.12. nás v mateřské škole navštívil Mikuláš, čert a anděl. Nejprve na děti čekaly úkoly, které prověřily jejich pohybové i kognitivní dovednosti, ale také překonávaly strach při zkoumání čertovské skrýše. Děti zazpívaly písničku a zarecitovaly básničku. Nakonec si Mikuláš pozval každé dítko k sobě a promluvili si spolu o tom, jak se mu tento rok vedlo. Drobná odměna čekala na všechny … Přečíst více…

Adventní spirála v MŠ

První adventní pondělí jsme s dětmi začali povídáním o adventu a zapálením první adventní svíce. Nejkrásnějším zážitkem však bylo prožití adventní spirály. S dětmi jsme si přečetli příběh svatého Jakuba a poté si děti za zvuku lyry zapalovali svíčky a vytvářely tak adventní zahrádku neboli spirálu. Tento zážitek jsme poté přenesli na papír.

Mikuláš ve 3. třídě

V letošním roce jsme si s dětmi ze 3. třídy, tak trochu už tradičně, zahráli na Mikuláše. Vyrobili jsme řetězy ze zeleniny, navázali jsme jablíčka a skořápky jsme naplnili semínky. Hned jak jsme měli hotovo, spěchali jsme do přírody, abychom obdarovali zvířátka. Něco na zub tam najdou zajíci, srnky, ježci i ptáčci.

Martinská slavnost 9.11.2021

Legenda praví, že Martin byl římský voják, který za jedné velmi chladné mrazivé noci spatřil nahého žebráka. Neváhal a mečem rozetnul svůj plášť na dvě poloviny, z nichž jednu žebrákovi podal. Jeho laskavý čin si každoročně připomínáme Martinskou slavností.

Šípkový podzimu v Zoo Ostrava

Šestá třída se zúčastnila Šípkového podzimu v Zoo Ostrava. Ve sběru šípků a jeřabin pro zvířátka se jim dařilo natolik, že se díky nim bude mít dobře hodně zvířecích obyvatel Zoo. Máme velkou radost. Za odměnu, Zoo děti pozve na zákulisní podívanou.

Adventní dílny

Milí rodiče a přátelé,  rozhodli jsme se v letošním roce zrušit tradiční adventní dílny, které se měly konat v sobotu 27. 11. z důvodu platných opatření. Za tak přísných podmínek bychom si dílny celý den nemohli dostatečně užít – s respirátorem po celou dobu, prokázání bezinfekčnosti apod. Adventní dílny si užijeme s dětmi v pátek 26.11. dopoledne místo výuky, aby … Přečíst více…

Výlet do Prahy

Dne 3.11. 2021 jsme se společně jako 3. třída vydali do Prahy k příležitosti ukončení epochy o vývoji písma. Tam nás čekala přednáška úžasného pana Bičovského na Karlově univerzitě, který nám pověděl, proč vůbec písmo vzniklo a jak se to stalo. Karlovu univerzitu jsme poznali očima studentů a dostali jsme se i do zákulisí knihoven. Společně s vývojem písma a … Přečíst více…

Halloween 5. třída

V pondělí 1.11. si žáci 5. třídy  se svou třídní učitelkou a paní asistentkou připravili krátké vystoupení k svátku Halloween a předvedli ho prvňáčkům.