Rytířská slavnost 6. třída 2024

Závěr školního roku vyvrcholil Rytířskou slavností 6. třídy, na kterou se děti chystaly takřka celý školní rok. Tato akce prostupovala přípravou napříč několika předměty, konkrétně dějepisem, českým jazykem, pracovní, výtvarnou, hudební a tělesnou výchovou. Šesťáci si vytvořili pro tuto akci štíty, meče a rytířský slib, v hudebce se naučily program ve hře na flétny a zpěvu, kromě toho se naučily jeden ze středověkých tanců. Veškerou přípravu uplatnily děti na Rytířské slavnosti, která se uskutečnila 21.–22. června 2024 na hradě Starý Jičín. 
V pátek žáci odjeli s paní učitelkou Janou Galovou na hrad, kde se seznámili se stručnou historií a zajímavostmi hradu, opékali buřty s kastelánem a prožili rovněž při setmění večerní prohlídku hradu se zapálenými loučemi. V noci přespali ve spacím pytli v hradní věži. Ráno trénovali aktivity, které byly na programu dne. V sobotu dopoledne nachystali rodiče krásnou slavnostní tabuli s občerstvením pro účely středověké hostiny. 
Během programu děti zahrály na flétny a zazpívali hudební pásmo laděné do středověkého období za přítomnosti rodičů, dále předvedli nastudovaný tanec, následně se konalo pasování rytířů, čehož se chopili král (Adam Beneš) s královnou (Lucie Anna Siostrzonek), po přípitku se konala hostina. Celá akce byla ukončena lukostřelbou a workshopem pro rodiče a další rodinné příslušníky (lukostřelba, nácvik středověkého tance, šerm). 
Veškerá příprava a samozřejmě také nabyté schopnosti a dovednosti dětí byly dokonale zužitkovány na této slavnosti. Rytířská slavnost se povedla navzdory zprvu nepříznivého počasí. Nutno podotknout, že se dětem veškeré části velmi podařily, dokonce se do programu s radostí zapojili i rodinní příslušníci, což každou akci skvěle obohatí.