Harmonogram projektu „Modernizace výuky“

Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd

Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00720
Počet modernizovaných učeben: 31
Výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 9,1 mil. Kč
Rozpočet na projekt: 11,1 mil. Kč
Plánovaný harmonogram:

  • výběrové řízení na dodavatele – od 6/2010 do 10/2010
  • fyzická realizace projektu – od 11/2010 do 1/2011
  • ukončení projektu – 3/2011

Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektu se zkvalitní technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IT, chemie a fyziky a v kmenových třídách.