Změna harmonogramu projektu „Modernizace výuky“

Z důvodu odstoupení od smlouvy o dílo došlo k posunu termínů v harmonogramu projektu Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – multimediální vybavení počítačových a odborných učeben a kmenových tříd

Aktualizovaný harmonogram:

  • výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011
  • fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011
  • ukončení projektu – 12/2011