Prezentace ročníkových prací 9. třída

V polovině června, konkrétně ve středu 16. 6. 2021, mohla konečně 9. třída prezentovat své ročníkové práce. Prezentací se jako diváci zúčastnili žáci 7. a 8. třídy, vedení školy, část učitelského sboru a jedna maminka dětí. Pozvání neodmítla ani bývalá třídní učitelka Helena Hanousková, která byla na akci také přítomna.

Žáci představili svá témata. Jednalo se zájmově o odlišná a přínosná témata, např. florbal, veslování, líčení a kosmetika, hudební skupina Twenty one Pilots, digitální kresba, koně, papoušci, kynologie, 3D tisk nebo motorky.

Celým programem provázeli moderátoři z řad 9. třídy: Marie Seidlerová a Ondřej Typovský. Za technickou podporu patří dík žákům Denisi Fehérovi a Aleši Uhrovi.

Deváťáci si rozhodně zaslouží velkou pochvalu, protože předvedli výborné výkony.

16. 6. 2021

Mgr. et Bc. Helena Šmídová