Projekt EU – Peníze školám

Od 1. dubna 2011 se realizuje na naší škole projekt Evropské unie Peníze školám – Waldorfská škola. Cílem projektu je rozvoj cizích jazyků, ICT a přírodních věd, a to s aktivním využitím nejmodernější dostupné informační a komunikační technologie.

Tyto cíle budou naplněny jak individualizací výuky v oblasti cizích jazyků, ICT a přírodních věd, tak vytvářením inovovaných materiálů ve všech zvolených oblastech. Jako specifická součást cíle projektu bylo zvoleno inkluzívní vzdělávání zapojením školního psychologa do procesu vzdělávání a jeho činnost se bude prolínat celým rozsahem činností školy. Činnost školního psychologa na naší škole zvýší efektivitu celého projektu a napomůže ke zvýšení kvality školy. Vzdělávání pedagogů ve vybraných oblastech pak bude sloužit jako doplněk celého projektu.