Provoz základní školy v době karantény

Waldorfská základní škola Ostrava bude otevřena tento týden v pondělí 16.3. a úterý 17.3. od 7 do 12 hodin – využijte tuto dobu pro vyzvednutí učebnic a pracovních sešitů dětí, aby mohly doma pracovat. 

Následně pak vždy v pondělí od 7 do 12 hodin.  V tuto dobu máte možnost v případě potřeby si vyzvednout písemná zadání pro domácí vzdělávání žáků a odevzdat řešení z minulého týdne. Vše je připraveno v bedýnkách pro jednotlivé třídy ve školní jídelně. 

Prosíme, upřednostněte elektronickou komunikaci s vyučujícími (emailové adresy nalezenete na  těchto stránkách v sekci zaměstnanci). Pokud vám nepřišlo zadání práce, kontaktujte třídního učitele z vaší aktuální emailové adresy, na kterou vám má být zadání zasláno.

Zároveň vás vyzýváme k součinnosti a dohledu, aby děti doma pracovaly a odevzdávaly průběžně splněné úkoly. Společně vše jistě zvládneme a budeme po uklidnění situaci moci navázat ve výuce a splnit potřebné požadavky pro daný ročník.

Děkujeme za  porozumění