Zápis do 1. třídy pro rok 2021/2022

Milí rodiče,

Každý rok jsme pořádali Waldorfskou přípravku pro předškoláky a jejich rodiče, zatím bohužel tuto možnost nemáme. Měli jsme pro Vás připravený také Den otevřených dveří 23. března od 8:00 hodin do odpoledne společně s Jarními dílnami. Nevíme, zda bude možné, aby Den otevřených dveří proběhl, proto jsme pro Vás připravili virtuální prohlídku školy, text o škole a její náplni a možnost zúčastnit se online besedy o škole s vedením školy a zkušenými pedagogy. Termín online besedy je: středa 24. 3. 2021 v 16:30 hodin. Odkaz pro připojení: https://meet.google.com/ifx-ybyn-ask

KLIKNĚTE ZDE

Prosím, potvrďte svůj zájem o online besedu napsáním emailu do 15. 3., abychom znali přibližný počet zájemců a mohli podle toho přizpůsobit náplň besedy, eventuálně rozdělit besedu na vícekrát apod. Děkujeme.

Srdečně Vás zveme k zápisu do 1. třídy. Letos je situace stále mimořádná, proto máme připraveny dvě varianty.

Datum zápisu v případě možnosti osobně navštívit školu: 6. dubna 2021 16:00 – 18:00 hodin

1. část: podání Žádosti o přijetí + beseda s rodiči (bez dětí)

2. část: dle harmonogramu přihlášených od 7. 4. do 17. 4. 2021:

  • rozhovor se zákonnými zástupci a práce s dítětem
  • vyplnění Zápisního listu, případně podání žádosti o odklad školní docházky

Termín zápisu bez osobní přítomnosti: 1. – 18. dubna 2021

  • doručení žádosti o přijetí, zápisního listu a dalších dokladů k zápisu (viz níže) datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobně do školy.

Doklady k zápisu:

  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • rodný list dítěte
  • pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidentství
  • rozhodnutí o odkladu školní docházky

K žádosti o odklad školní docházky: nutno doložit doporučení pedagogicko- psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.