7 kroků k EkoŠkole

Naše škola je zapojena v programu Ekoškola. Je to největší vzdělávací program na světě, který vede mladé lidi k udržitelnému způsobu života a dává jim motivaci a sílu, aby dokázali aktivně zlepšovat životní prostředí.V Ekokroužku jsme se seznámili s osvědčenými 7 kroky, které vedou k získání mezinárodního certifikátu a zpracovali je do plakátku 7 kroků k Ekoškole. K jednotlivým krokům jsme vymysleli a nakreslili obrázky, které je vystihují. Plakátek najdete ve škole na nástěnce Ekokroužku (u dveří na hřiště).
Na tvorbě plakátku se podíleli všichni členové Ekokroužku Ecoplanetka Snoopy – Tamča, Jana, Oli, Verča, Danča, Anet a Markéta.