Dny vědy Na Mlýnici 2018

Na naší Waldorfské ZŠ a MŠ Ostrava pracuje již čtvrtým rokem technický kroužek „Malí vědátoři“, jeho úspěšnost a obliba mezi dětmi je i díky finančním příspěvkům městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Žáci se pravidelně schází jednou týdně a zábavnou formou se seznamují s přírodními vědami a technikou. Z dostupných materiálů děti vyrábí mechanické a jednoduché elektrické hračky, provádí zajímavé pokusy z fyziky, chemie a přírodopisu. Oblíbená je soutěž o nejlepší dolet vlastnoručně vyrobené rakety a nejrychleji se pohybující elektrický robot. Při prezentaci kouzlení s vědou děti z kroužku získávají sebevědomí, učí se vystupovat před diváky. V neposlední řadě je důležitá ztráta ostychu dětí k přírodním vědám, budování manuální zručnosti, představivosti a fantazie.
K výrobě některých elektrických hraček používáme třívoltové motorky, neodymové magnety. Ladičky slouží ke hrám se zvukem, některé experimenty provádíme i pomocí počítače spolu s USB mikroskopem. V drobném spotřebním materiálu jsou zahrnuty, lepidla, gumičky, kelímky, brčka a jiné drobnosti na výrobu jednoduchých přístrojů, například periskopu, fotoaparátu, elektroskopu.
Některý materiál je využíván také ve výuce fyziky, chemie a přírodopisu.
Děkujeme městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz za podporu, díky níž dochází v neposlední řadě k modernizaci a zvýšení atraktivnosti výuky přírodovědných předmětů a pracovní výchovy na naší škole.
 

V Ostravě dne 30. 11. 2018                                                  Zapsala Ing. Mária Drtinová