Informace k otevření ZŠ

Milí rodiče,

vzhledem k tomu, že MŠMT vydalo 2. 5. zpřesňující doporučení školám k návratu žáků 1. stupně do škol ve formě školních skupin, vytvořili jsme podle doporučení MŠMT pravidla provozu konkrétně pro naši školu. Tyto přikládám dole, stejně jako čestné prohlášení a záznamy o vyzvedávání žáka. Pokud se rozhodnete pro přítomnost Vašeho dítěte ve škole, budeme potřebovat všechny tyto dokumenty od Vás vyplněné a podepsané. Přineste je až 25. 5. do školy nebo je tady budete moct v tento den ráno vyplnit přímo před školou.

Prosím Vás, kdo byste chtěli pobírat ošetřovné, sledujte informace na MPSV, protože tyto informace škola nemá, my pouze potvrdíme formulář, ale oprávněnost si musíte hlídat sami, aby Vám byly peníze vyplaceny.

Dále Vám zde přikládám dotazník k návratu do výuky. Potřebujeme jeho vyplnění do 14. 5. 2020, protože 15. 5. musím hlásit počet přihlášených dětí zřizovateli.

Odkaz na dotazník:

https://zavazny-zajem-o-skolni-docha.vyplnto.cz/

S přáním pevného zdraví a hezkých dní,

Lenka Holeksová

ředitelka školy

Seznámení s organizací a provozními podmínkami

Čestné prohlášení

Záznam o propouštění dítěte ze školy