Kybernetický workshop

18.11.2014 11:54

„Víte odkud vzal Karel Čapek slovo robot?“ to byla první věta, kterou uvítal žáky 8. a 9. třídy průvodce exkurzí v oddělení kybernetiky na elektrotechnické fakultě VŠB-TU. Žáci byli provedeni minulostí robotů, aktivně zkonfrontovali své povědomí o tom, co roboti pro lidstvo znamenali a znamenají, a jaké jsou naše vyhlídky do budoucna v používání robotů. S velkým zaujetím poskládali ve dvojicích svého prvního robota, aby ho pak následně vyzkoušeli na chodbě v soutěži s ostatními dvojicemi - svými spolužáky. Praktická část exkurze měla mezi žáky velký úspěch a my tímto děkujeme koordinátorovi projektu „Poznej tajemství vědy“,  který nám uvedenou exkurzi nabídl.

V Ostravě, 13. 11. 2014

L. Havelková

Zpět