Michaelská slavnost

06.10.2011 16:06

"A archanděl Michael pozvedl meč, kterým draka přemohl.“

Stejně tak pozvedly v pátek 30. září své duhové meče děti prvního stupně Základní školy waldorfské.

Nejprve se však musely na náročnou cestu k drakovi posilnit. Bohatou hostinou v každé třídě začínal den Michaelské slavnosti. První až pátá třída si vyprávěla o svatém Michaelovi a hodovala. Mezitím připravila osmá třída spolu s některými učiteli stezku s úkoly. S úderem desáté hodiny se děti vydaly je splnit. Na pěti stanovištích se vystřídalo pět tříd šikovných dětí, které společně duhovými meči symbolicky přemohly draka.

Po úspěšném návratu do školy zahrála šestá třída divadelní scénku, aby všem připomněla, jak to se svatým Michaelem bylo. Zároveň se všechny třídy mohly podívat na měděné výrobky deváťáků, které vytepali během týdne měditepectví. Rovněž se mohly nejen děti občerstvit pohoštěním, které přichystala sedmá třída. Michaelská slavnost se v pátečním dopoledni velice vydařila.

Tyto a další fotky z Michaelské slavnosti najdete ve fotogalerii.

Zpracovala Adina Bálková

Zpět