Výsledky zápisu do 1.třídy

19.04.2017 16:15

Seznam žadatelů přijatých ke školní docházce ve školním roce 2017/2018

Přijati: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 

 

Děti, které nedovrší šestý rok věku před zahájením povinné školní docházky – přerušení správního řízení, které bude pokračovat po doložení všech potřebných dokladů.

6

Děti, jejichž rodiče žádají o odklad školní docházky, anebo nastupují na jinou školu -

2

 
Zpět