Ochranné štíty pro děti?

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že pouhé nošení ochranného štítu bez ústenky (roušky) nelze považovat za dostatečnou ochranu dýchacích cest vzhledem k charakteristice šíření infekčních kapének.

Tuto informaci máme potvrzenou od MŠMT a musíme si jí řídit.

Předem děkujeme za spolupráci a pochopení.

Kolegium učitelů