Otoč knihu!

Děkujeme vám, že jste se s námi zapojili do projektu Ekoškoly Otoč knihu!  V září a říjnu, jste nosili do školy knihy, které tak můžou dělat radost dál. Některé knihy se podařilo „otočit“ přímo ve škole, když si někteří odnesli knihu, která je zaujala, výměnou za tu, kterou přinesli.
Zbylé knihy byly prostřednictvím Ekoškoly předány podniku, který je na tom, že poskytuje knihám druhý život, založen. Udržitelné knihkupectví Reknihy má od začátku udržitelnost jako svou hlavní myšlenku. Zároveň chce dokázat, že ochrana klimatu může být zisková v tom smyslu, že nabídne pracovní místa a vydělá si na sebe jako běžná firma.Knihy, které jsme vybrali, by ležely někde bez využití, a lidé, kteří si je teď pořídí, by si koupili nové. Právě tím, že se ty nové knihy nebudou muset vyrobit, jsme ušetřili papír, barviva, vodu… ale také emise vznikající při vytápění skladů, dopravě materiálu i hotových knih. Čím víc budeme dávat druhý život věcem, namísto toho, abychom vyráběli stále nové, tím víc planetě odlehčíme. A čím více budeme jako občané a spotřebitelé využívat projekty a podniky, které tento druhý život věcem systematicky dávají, tím více dáváme společnosti najevo, že je to ta správná cesta.

Ekokroužek Ecoplanetka Snoopy