Polský den

Ve čtvrtek 20. října měli naši žáci 7. a8. třídy jedinečnou příležitost seznámit se s generální konzulkou Poslké republiky paní Izabellou Lucynou WOLLEJKO-CHWASTOWICZ a poslechnout si poutavou prezentaci o Polsku paní doktorky Kolberové Urszuly, PhDr., Ph.D. Naši žáci si na oplátku připravili pod vedením paní učitelky Heleny Židkové flétnové vystoupení, které bylo z větší části věnováno polském skladateli Fryderyku Chopinovi a na závěr zazněla polská folklorní píseň Zachodźże sloneczko.