Potvrzení o přijetí daru za rok 2020

Vážení rodiče,

v průběhu měsíce ledna budeme vydávat potvrzení o přijetí daru na všechny finanční dary i příspěvky poukázané W-spolku za rok 2020, kterým lze snížit daňový základ. Máte-li o toto potvrzení zájem, odevzdejte 2 x darovací smlouvu (Darovací_smlouva_2020.pdf (110,3 kB)Darovací_smlouva_2020.docx (29,5 kB) na recepci školy.

Nově lze dodat vyplněnou naskenovanou darovací smlouvu emailem na info@wspolek.cz. Potvrzení daru bude v tomto případě odesláno zpět elektronicky na email.

Požadujeme čitelně vyplněné formuláře (včetně podpisu). Datum na smlouvě by mělo odpovídat datu platby v roce 2020.

Vše vložte, prosím, do obálky označené:

  • přiděleným variabilním symbolem
  • třídou do které dítě dochází (v případě více dětí ve škole jejich variabilními symboly a třídami).
  • kontaktním emailem

Formuláře jsou ke stažení na stránkách W-spolku v sekci Ke stažení .

Více zde: https://wspolek.webnode.cz/