Projekt „Tradiční řemesla“

Významnou část výuky v naší škole zaujímají rukodělné a kreativní činnosti jako alternativa ke klasické školní práci běžnými učebními metodami. V průběhu roku jsme realizovali několik „Dnů tvoření“ zaměřených na nástup nového ročního období – jaro, léto, podzim a zimu. Proběhl tradiční „Řemeslný týden“ pro 9. třídu, uskutečnilo se několik tvořivých workshopů. Žáci plstili za mokra i sucha podzimní plody i listy, tepali z mědi, vyřezávali ze dřeva, vyráběli z korálků i papíru jarní, letní, podzimní i zimní dekorace. Vyzkoušeli si i kresbu a malbu na velkých malířských stojanech jako opravdoví umělci. Vyráběli drobné šperky a užitné předměty v rámci řemeslného týdne. Všechny výrobky byly poté vystaveny, ať už jako nástěnné dekorace v rámech či trojrozměrné věci ve vitríně. Část výrobků je také součástí putovní výstavy waldorfských škol ke 100. výročí založení první waldorfské školy v Německu. Proběhly tvořivé dílny pro rodiče a veřejnost na jaře a další se chystají teď v sobotu 1. prosince.

K mnoha těmto aktivitám přispělo statutární město Ostrava, které je prezentováno na našich webových stránkách, na letácích a pozvánkách k jednotlivým akcím, na úřední desce školy. Děkujeme za podporu a možnost lépe přiblížit rodičům i veřejnosti mnoho z kreativních činností, kterým se věnují jejich děti a žáci na naší škole.

V Ostravě dne 30. 11. 2018                                                                                        Zapsala: Ing. Mária Drtinová

Více zde: http://www.zswaldorfostrava.cz/news/projekt-tradicni-remesla/