Režim školy v době vyhlášeného nouzového stavu

V době 30 dnů od vyhlášeného Nouzového stavu v České republice 12.3.2020 bude Waldorfská základní škola Ostrava otevřena v pracovní dny v době 7 – 12  (v jiném čase po předchozí telefonické domluvě). Oficiální informace MŠMT_Informace k nouzovému stavu.

Mateřská škola je stále v provozu.

Škola v přírodě se nebude konat!  Zrušena je také waldorfská přípravka a ředitelské volno 6.-8. dubna 2020.

Vzdělávání žáků základní školy bude probíhat doma. Třídní učitelé rozešlou emailem rodičům podklady pro jednotlivé předměty. Tyto podklady budou v případě potřeby k dispozici také v tištěné podobě v prostorách školní jídelny. Zadání je potřeba si vyzvednout v pondělí – úterý, na vypracování mají žáci 1 týden a následující týden (Po – Út) odevzdají vypracované úkoly ke kontrole a vyzvednou si nové materiály. Vypracované materiály lze odevzdat také elektronicky třídnímu učiteli. 

Prosíme rodiče o důslednou součinnost při plnění zadaných úkolů, abychom mohli po ukončení mimořádné situace pokračovat ve výuce ve škole. Sledujte aktuální situaci v médiích. Vyhrazujeme si právo změnit termíny a průběh vzdělávání podle potřeby.

V případě, že děti nemají doma pracovní sešity, učebnice, flétny a noty, vyzýváme rodiče, aby je co nejdříve vyzvedli ve škole – naleznete je v krabicích v ŠJ.