S 2. ročníkem jsme kreslili suchým pastelem oblohu 🌫🌌