Školní Pébéčko

Milí žáci a rodiče,
dovoluji si vám představit novinku, které se naše škola účastní poprvé v historii – projektu Školní Pébéčko. V rámci něj mají žáci (3.-9. třídy)možnost navrhnout vlastní projekt ke zkvalitnění školy a spolurozhodovat tak o hospodaření s prostředky poskytnutými zřizovatelem. Žák sám nebo se svým týmem projekt navrhne a představí jej ostatním. Jestliže se umístí mezi vítěznými projekty bude se také podílet na jeho realizaci. O tom, které projekty zvítězí rozhodne hlasování všech žáků školy.Na webové stránce – Pébéčko Na Mlýnici – naleznete zde veškeré podrobnosti k tomuto projektu.Jsou zde podmínky, harmonogram, mnoho pomocných dokumentů ke stažení a jiných užitečných informací. Je to také platforma, kde se všechny projekty představí. Věřím, že tuto unikátní možnost všichni uvítáte a zahájíme, tak novou tradici.Přeji vám mnoho inspirace a úspěchů v projektu
Jana Seidlová koordinátor Pébéčka