Školní poradenské pracoviště v době nouzového stavu

Vážení rodiče, milí žáci,

školní poradenské pracoviště se pravidelně schází a pracuje i v době mimořádných opatření. V případě potřeby (rada, pomoc…) jsme k dispozici, neváhejte se na nás obracet. 

ŠPP