Skřítek Kulíšek MŠ

Ve středu 30. 9. za námi do mateřské školy přišla spisovatelka Kateřina Tomanová se svou dcerou a jmenovkyní ilustrátorkou, které si pro děti připravily krásný interaktivní program, díky němuž dětem představily svou knihu Skřítek Kulíšek. Děti se zapojovaly do divadelního představení tancem, zpěvem a mohly si vyzkoušet i divadelní kostýmy. Program se dětem moc líbil a jako dárek jsme dostali autorskou pohádku Jak skřítek Kulíšek hledal nevěstu.