Slavnostní zahájení a přivítaní prvňáčků

První den školy jsme slavnostně přivítali naše nové prvňáčky. Od jejich třídy až na školní zahradu žáci vyšších ročníků vytvořili špalír, kterým prvňáčci za potlesku a za doprovodu pana učitele a žáků z 9. třídy procházeli spolu se svou paní učitelkou. Na prvňáčky se přišel podívat, přivítat je a obdarovat je i místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Ing. David Witosz.