Epocha zaměřená na téma „jak lidé žijí“, jejíž součástí je také vytvoření jednoduché a užitečné stavby, např. pece, lavičky nebo domku na nářadí, při které děti zažijí tradiční stavitelské práce jako tvorba základů, zdění z cihel a opracování dřeva.

Stavění pece pod vedením p. učitelky Fehérové

Stavba pece
Vysoušení pece
Testování pece

Stavění domku pod vedením p. učitelky Békešové

Hotový domeček

Stavění vyvýšeného záhonu pod vedením p. učitelky Fehérové