Volby do školské rady

Na základě ust. §167 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem Rady městského obvodu MOaP vyhlašujeme volby do školské rady.

Bližší informace naleznete v přílohách.