Výběrové řízení na učitele fyziky, chemie a matematiky