Zajímavý výlet na zámek Kunín 9. třída

Dne 10. září 2020 se 9. třída zúčastnila výletu v zámku Kunín společně s třídní učitelkou a paní asistentkou. V zámku měli prohlídku, kterou vedla velice aktivní a nadšená průvodkyně. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informacích o zámku – její historii, architektuře a rodinách majitelů.

Hned v úvodu prohlídky povídala paní průvodkyně o klobouku, který byl vystaven naproti pokladnám. Tento klobouk měl na hlavě následník rakousko-uherského trůnu v době atentátu, což se jim perfektně propojilo s aktuálně probíraným učivem počátků 1. světové války v epoše dějepisu. Bylo opravdu pozoruhodné, že jedna žákyně správně uhádla, komu tento klobouk patřil. 

Počasí jim opět hrálo do karet, takže se ve volných chvílích kolem zámku mohli procházet v zámeckých zahradách. V budově kunínského zámku si deváťáci prohlídli také expozici minerálů a také výstavu, která se nacházela na půdě zámeckého komplexu.

Výlet propojoval učivo nejen dějepisu, ale také zeměpisu a přírodopisu.