Zasetí obilí 3. třída

V pátek 9. října se 3. třída vydala zasít obilí. Předcházelo tomu důkladné obdělání políčka. Za doprovodu písní, průpovědí a básní se sedláckou tematikou se podařilo zrno zasít a teď už se jen modlíme, aby se nám urodilo.

.