Informace k provozu školy a testování

Milí rodiče,

V pondělí 12. 4. 2021 nastoupí zpět do MŠ a ZŠ některé děti a žáci. 

  • MŠ: Pouze povinné předškolní vzdělávání.
  • 1. stupeň ZŠ: Rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech).

V našem případě 3., 4., 5. třída 12. 4. – 16. 4., 26. 4. – 30. 4. 2021 a dále

1., 2. třída 19. 4. – 23. 4., 3. 5. – 7. 5. 2021 a dále 

  • 9. třída: skupinová konzultace – pondělí 14:30 – 16:00 matematika

    Středa 14:00 – 15:30 český jazyk

Rozvrh hodin a rozpis odchodů na oběd jednotlivých tříd máte v příloze.

  • Školní družiny a školní kluby: Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě.

Provoz ŠD bude od 7:00 ráno, odpoledne do 16:30 hodin každý den.

Povinné testování: pondělí a čtvrtek

Děti MŠ se budou testovat při příchodu do MŠ za přítomnosti rodičů.

Žáci 1. stupně při příchodu do ŠD ráno, každý ve svém oddělení do 7:30, pak odchází s vychovatelem/kou do tříd. Od 7:30 se budou žáci 1. třídy testovat v tělocvičně, žáci 2. třídy v jídelně, žáci 3. třídy v pracovně ŠD, žáci 4. třídy v jídelně, žáci 5. třídy v tělocvičně za přítomnosti dozoru.

Odkaz na webovou stránku k testování pro rodiče: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Prosíme o prostudování dokumentů: