Tento průběh zápisu je možný pouze bez omezení kvůli pandemické situaci

Při příchodu se zákonný zástupce napíše na prezenční listinu a vyplní kontakt.
V prvním patře probíhá beseda o waldorfském školství (bez přítomnosti dětí).
Po besedě vyplní a odevzdají zákonní zástupci žáků   žádost o příjetí do 1. třídy 2020
a   Dotazník pro rodiče u zápisu – 2020. U kontroly předložte prosím občanský průkaz.
Vyberte si termín, kdy přijdete s dítětem k individuálnímu rozhovoru, zapište do listiny. S sebou si pak vezmete také rodný list dítěte, případně jiné doklady (PPP, lékař aj.)
Rodiče, kteří zvažují u svého dítěte odklad školní docházky, kontaktují přítomné pedagogy. Žádost o odklad se podává zároveň s dvěma přílohami:
potvrzením PPP
vyjádřením dětského lékaře

Rozhodnutí o přijetí dítěte  –  na webových stránkách školy a na úřední desce bude zveřejněn seznam přijatých žáků dle přiděleného registračního čísla. Rozhodnutí si můžete vyzvednout v kanceláři školy od 16. dubna 2020

První částí je beseda s waldorfskou tématikou, která se koná 1. dubna 2020 16:00 v budově naší školy. Zde vás naši učitelé seznámí se základy waldorfské pedagogiky, s naším pohledem na dítě a jeho vývoj. Zároveň budete mít možnost zeptat se na všechno, co vás o škole zajímá. Beseda je nezbytnou součástí zápisu. Po skončení besedy zákonní zástupci dítěte po zralém uvážení podají písemnou  Žádost o příjetí do 1. třídy 2020  a odevzdají vyplněný  Dotazník pro rodiče u zápisu – 2020. Oba formuláře jsou ke stažení, pokud na ně kliknete v předešlé větě nebo budou k dispozici v den besedy.

Tato první část zápisu do 1.třídy je určena jen pro rodiče. Při besedě nejsou vytvořeny podmínky pro hlídání dětí.

Budete potřebovat mít u sebe občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte, případně písemné rozhodnutí o odkladu.

Před zápisem se můžete přijít podívat do školy na Den otevřených dveří  ve úterý 3. 3. 2020. Dopoledneod 8.00 do 12.00 hodin máte možnost nahlédnout do výuky a odpoledne od 15.00 do 17.00 navštívit tvořivé jarní dílny.

Druhou částí zápisu je skupinová práce dětí s učitelem a individuální rozhovor učitele s rodiči. Rozhovor trvá cca 30 minut, přítomnost obou rodičů je žádoucí. Pro práci dětí ve skupince je vyhrazena jedna hodina. Tato část zápisu bude probíhat od 2. dubna 2020 do 12. dubna 2020  a při ní zákonní zástupci odevzdají vyplněný  Zápisní list dítěte 2020 . Konkrétní termín zápisu vašeho dítěte domluvíme právě na setkání 1. dubna 2020 a uděláme závazný časový rozpis všech přihlášených. Pokud bylo vaše dítě na vyšetření u psychologa nebo v pedagogicko-psychologické poradně, přineste prosím tyto zprávy s sebou.

Věnujte také prosím pozornost dotazníku. Základem waldorfské pedagogiky je celostní pohled na dítě, proto je pro nás důležité znát některé údaje o dosavadním vývoji vašeho dítěte, kterým se zabývá první strana dotazníku. S osobními údaji bude zacházeno dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Rádi bychom, abyste se zamysleli také nad dalšími otázkami dotazníku a podle své úvahy je zodpověděli. Rodina a škola by měly vést dítě v podobném duchu, a proto je dobré si některé postoje navzájem vyjasnit.

Pravidla pro přijímání dětí do prvního ročníku